۱۳۸۷ دی ۱۱, چهارشنبه

احمد کسروی و کتاب بهاییگری او

احمد کسروی محقق و تاریخ نویس ایرانی حدود شصت و پنج سال پیش کتابی نوشت در ردّ آیین بهایی. از آنجایی که کسروی منتقدروحانیّت شیعی بود وتمایلات میهن پرستانه نیز داشت، نوشته های اوبرای بسیاری ازروشنفکران ملّی گرای ایرانی اهمیّت و اعتبار زیاد یافت تا آنجا که شاید بتوان گفت ردیّه بهایی ستیزانه او نقش اساسی در بیگانه سازی بهاییان در اندیشۀ این گروه داشت. یکی از بهاییان پاسخی بر کتاب بهاییگری کسروی نوشته است. این پاسخ را در این پیوند
بیابید.

هیچ نظری موجود نیست: