۱۳۸۷ دی ۱۵, یکشنبه

حقیقت دربارۀ بهاییان و اسرائیل


پیش از این برایتان دربارۀ علت این که مرکز روحانی و اداری بهاییان در اسرائیل قرار دارد نوشتم. لطفاً گفتاری رسا و روشنگر را نیزدر این باره در اینجا بشنوید.

هیچ نظری موجود نیست: