۱۳۸۷ دی ۲۳, دوشنبه

تهمت شرم آورترس از انتشار آیین بهایی در میان ایرانیان و ضعیف شدن سلطۀ دینکاران بر مردم آن چنان بهایی ستیزان را به وحشت انداخته است، که از نگارش و انتشار زشت ترین مطالب نیز به شرطی که منجر به بد نامی بهاییان شود، ابایی ندارند. اخیراً سایت شیعه نیوزبا تحریف و سوء تعبیر عامدانه بعضی آثار و نوشته های بهایی مدعی شد که بهاییان به هدف ازدیاد جمعیت به زنای با محارم می پردازند. شیعه نیوز از آن غافل است که اگر چنین تهمت های بی پایه ای را هفتاد سال پیش مردم از آخوند ده یا محلّه شان می شنیدند و باور می کردند، امروز گول زدن مردم آن قدر ها آسان نیست و نتیجه چنین تهمت های بیشرمانه ای فقط آبرو ریزی خود شیعه نیوز و هر کس باآن همکار باشد، خواهد بود. شیعه نیوز حتی به اشکالات منطقی که سر راه پذیرش این اتهام عجیب است نیز نیندیشیده. چطور ممکن است که چندین هزار نفر در مملکتی به زنای دائم با محارم مشغول باشند، و از این طریق زاد و ولد نیز بکنند و هیچ مشکلات اجتماعی و روانی از آن حاصل نیاید، و آب از آب تکان نخورد؟


در نادرستی آشکار این تهمت بهاییان بارها نوشته اند. من هم مفصل تر خواهم نوشت. فعلاً لطفاً مقاله ای مربوط به این موضوع را در اینجا بخوانید.

حقیقت مطلب آن است که بهاییان به ازدواج با کسانی که با ایشان خویشی ندارند ، حتی افرادی از نژاد دیگر تشویق شده اند، حکمی که باید آن را در پرتودرک وحدت عالم انسانی که محور تعالیم بهایی است، دریافت. علاوه بر این جنبه روحانی، نتایج مثبت ژنتیکی ازدواج با "جنس بعید" هم مورد نظر بوده است. ازدواج با "اقارب" به معنی خویشان یعنی کسانی چون خاله زاده ها، عمو زاده ها، عمّه زاده ها، عمو زاده ها اگرچه نهی نشده، ولی تشویق هم نشده و حتی پیش بینی شده که در آینده متروک می شود. سئوال از بهاءالله در خصوص دایرۀ این اقارب مربوط به تعیین جزئیّات دقیق این موضوع است.

۳ نظر:

أمل گفت...

واقعاً كه جانم ملول گشت ز فرعون و ظلم او
ز ديو و دد ملولم و انسانم آرزوست

تشيع و اسلام و بشريت را بسيار شرمسار كردند با اين تهمتهاى زشت و پست

mitra farhad گفت...

I believe freedom of religion and conscience is the intrinsic right of each individual and is central to human development,,,!!

mitra farhad گفت...

آلوده به خونابه‌ی هجر تو روان‌ها

پالوده ز اندیشه‌ی وصل تو جگرها

وی مهره‌ی امید مرا زخم زمانه

در ششدر عشق تو فرو بسته گذرها

کردم خطر و بر سر کوی تو گذشتم

بسیار کند عاشق ازین گونه خطرها