۱۳۸۷ آبان ۱۰, جمعه

در بارۀ این بلاگ

این بلاگ را به یاد دو خانم بهایی آغاز کرده ام که در28 خرداد 1362 در شیراز به خاطر بهایی بودن اعدام شدند؛اختر ثابت و طاهره ارجمندی. هر دو پرستار بیمارستان بودند. اختردرمدرسه پرستاری نمازی شیراز درس خوانده بود، چند سالی بود فارغ التحصیل شده بود و کار می کرد. بیست و چهار- پنج سال داشت، ومجرد بود . طاهره امّا، در جای دیگری ازایران تحصیل کرده بود، سی ساله بود و در شیراز با شوهرش جمشید سیاوشی که او هم دو روز پیش ازطاهره در 26 خرداد 1362 در شیراز به دار آویخته شد، زندگی می کرد. به یاد مظلومیّت آن ها، در دفاع از امر بهایی و بهاییان ایران می نویسم.

هیچ نظری موجود نیست: